ย้งหูฉลามสาย 5
หน้าแรก เกี่ยวกับร้านย้งหูฉลาม เมนูอาหาร อาหารชุด ติดต่อเรา
ปลาหิมะเจี๋ยนยอดคะน้า ปลาเงินทอด หอยมุกเจี๋ยนยอดคะน้า ขาหมูเย็น หมูหนาว(ตือคาตั่ง) เนื้อปูผัดผงกะหรี่นมไข่ ไก่แช่เหล้า ข้าวอบหนำเลี๊ยบ ผัดหมี่เนื้อปู แพะตุ๋นน้ำแดง กุ้งแชบ๊วยอบวุ้นเส้น ลิ้นเป็ดเจี๋ยนยอดคะน้า ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว ปลาหิมะเจี๋ยนยอดคะน้า ปูอบวุ้นเส้น หมูหัน เนื้อปลาทอดราดน้ำปลา เป๋าฮื้อฮ่องกงน้ำแดง กระเพาะปลาผัดแห้ง กุ้งแชบ๊วยผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น ถั่วหวานผัดปลาหมึกแดดเดียว หูฉลามน้ำแดง(ใหญ่พิเศษ) เนื้อกวางผัดฉ่า คะน้าฮ่องกงผัดปลาหมึกแดดเดียว

เมนูอาหาร > ผัดผัก
ผัดผักสี่สหาย ผัดผักสี่สหาย
Stir Fried Vegetable with oyster sauce
กุ้งผัดโหงวก้วย กุ้งผัดโหงวก้วย
Stir Fried Prawn with Chinese Five Fruit
ถั่วหวานผัดน้ำมันหอย ถั่วหวานผัดน้ำมันหอย
Stir Fried Holland Bean with Oyster Sauce
ถั่วหวานผัดหมูกรอบ ถั่วหวานผัดหมูกรอบ
Stir Fried Holland Bean with Crispy Pork
ถั่วหวานผัดปลาหมึกแดดเดียว ถั่วหวานผัดปลาหมึกแดดเดียว
Stir Fried Holland Bean with Dried Squid
ถั่วหวานผัดกุ้ง ถั่วหวานผัดกุ้ง
Stir Fried Holland Bean with Prawn
ถั่วหวานผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น ถั่วหวานผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น
Stir Fried Holland Bean and Japanese Mushroom in Oyster Sauce
ซาลารี่ผัดปลาหมึกแดดเดียว ซาลารี่ผัดปลาหมึกแดดเดียว
Stir Fried Chinese Celery with Dried Squid
ผักกาดแก้วผัดน้ำมันหอย ผักกาดแก้วผัดน้ำมันหอย
Stir Fried lceberg Lettuce in Oyster Sauce
ผักกาดแก้วผัดเนื้อปู ผักกาดแก้วผัดเนื้อปู
Stir Fried lceberg Lettuce with Crab Meat in Oyster Sauce
ยอดคะน้าผัดปลาหมึกแดดเดียว ยอดคะน้าผัดปลาหมึกแดดเดียว
Stir Fried Young Kale with Dried Squid
ผักกาดแก้วผัดกุ้ง ผักกาดแก้วผัดกุ้ง
Stir Fried lceberg Lettuce with Prawn
ยอดคะน้าผัดน้ำมันหอย ยอดคะน้าผัดน้ำมันหอย
Stir Fried Kale in Oyster Sauce
ยอดคะน้าผัดหมูกรอบ ยอดคะน้าผัดหมูกรอบ
Stir Fried Young Kale with Crispy Pork
ผักตั้งโอ๋ผัดน้ำมันหอย ผักตั้งโอ๋ผัดน้ำมันหอย
Stir Fried Garland Chrysanthemum in Oyster Sauce
ผัดผักบุ้งไฟแดง ผัดผักบุ้งไฟแดง
Stir Fried Water Spinach in Oyster Sauce
ปวยเล้งผัดน้ำมันหอย ปวยเล้งผัดน้ำมันหอย
Stir Fried Chinese Spinach in Oyster Sauce
เต้าหู้ผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น เต้าหู้ผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น
Stir Fried Bean Curd (Tofu) with Japanese Mushroom in Oyster Sauce
ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นมไข่ ปูนิ่มผัดผงกะหรี่นมไข่
Stir Fried Soft Shell Crab with Curry and Egg
ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Soft Shell Crab with Black Pepper
ปลิงทะเลผัดใบกะเพรา ปลิงทะเลผัดใบกะเพรา
Stir Fried Sea Cucumber with Spicy & Basil Leaves
ปลิงทะเลผัดแปะก้วย ปลิงทะเลผัดแปะก้วย
Stir Fried Sea Cucumber with Five Chinese Fruits
ปลิงทะเลผัดพริกไทยดำ ปลิงทะเลผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Sea Cucumber with Black Pepper
เนื้อปลาผัดคื่นช่าย เนื้อปลาผัดคื่นช่าย
Stir Fried Fish with Celery in Oyster Sauce
เนื้อปลาทอดกระเทียมพริกไทย เนื้อปลาทอดกระเทียมพริกไทย
Deep Fried Fish with Garlic and Pepper
เนื้อปลาผัดฉ่า เนื้อปลาผัดฉ่า
Stir Fried Fish with Spicy Sauce
เนื้อปลาผัดพริกไทยดำ เนื้อปลาผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Fish with Black Pepper
เนื้อปลาผัดเกี่ยมฉ่าย เนื้อปลาผัดเกี่ยมฉ่าย
Fried Fish with Pickled Mustard Green
เนื้อปลาผัดเต้าซี่ เนื้อปลาผัดเต้าซี่
Stir Fried Fish with Blackbean Sauce
เนื้อปลาผัดขิง เนื้อปลาผัดขิง
Stir Fried Fish with Ginger
กุ้งแชบ๊วยผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น กุ้งแชบ๊วยผัดเห็ดโคนญี่ปุ่น
Stir Fried Banana Prawn with Japanese Mushroom
กุ้งแชบ๊วยผัดผงกะกรี่นมไข่ กุ้งแชบ๊วยผัดผงกะกรี่นมไข่
Stir Fried Banana Prawn with Curry and Eggs
กุ้งแชบ๊วยผัดพริกไทยดำ กุ้งแชบ๊วยผัดพริกไทยดำ
Black Pepper
ปูผัดผงกะหรี่นมไข่ ปูผัดผงกะหรี่นมไข่
Stir Fried Crab with Curry and Eggs
ปูผัดพริกไทยดำ ปูผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Crab with Black Pepper
ปูผัดน้ำพริกเผา ปูผัดน้ำพริกเผา
Stir Fried Crab with Chilli Paste
เนื้อปูผัดผงกะหรี่นมไข่ เนื้อปูผัดผงกะหรี่นมไข่
Stir Fried Crab Meat with Curry and Eggs
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Chicken with Cashew Nut
เนื้อปลาผัดโหงวก้วย เนื้อปลาผัดโหงวก้วย
Fried Fish with Five Chinese Fruits
รวมมิตรทะเลผัดพริกเผา รวมมิตรทะเลผัดพริกเผา
Fried Mixed Seafood with Chilli Paste
โซวโต๋วผัดซวงเจีย โซวโต๋วผัดซวงเจีย
Fried Fresh Pork Maw with Szechuan Pepper
โซวโต๋วผัดพริกไทดำ โซวโต๋วผัดพริกไทดำ
Fried Fresh Pork Maw with Black Pepper
โซวโต๋วผัดเกี่ยมฉ่าย โซวโต๋วผัดเกี่ยมฉ่าย
Fried Fresh Pork Maw with Pickled Mustard Green
ผัดโป๊ยเซียน ผัดโป๊ยเซียน
Stir Fried Mixed Entrails with Seafood
อ่อส่วน อ่อส่วน
Oyster with Gravy Sauce and Eggs
ผักปวยเล้งผัดหอยนางรม ผักปวยเล้งผัดหอยนางรม
Stir Fried Chinese Spinash with Oyster in Oyster Sauce
กบผัดโหงวก้วย กบผัดโหงวก้วย
Stir Fried Frog with Chinese Five Fruits
กบผัดพริกไทยดำ กบผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Frog with Black Pepper
กบผัดขิง กบผัดขิง
Stir Fried Frog with Ginger
กบผัดใบกะเพรา กบผัดใบกะเพรา
Stir Fried Frog with Spicy and Basil
เนื้อกวางผัดน้ำมันหอย เนื้อกวางผัดน้ำมันหอย
Stir Fried Venison with Oyster Sauce
เนื้อกวางผัดเต้าซี่ เนื้อกวางผัดเต้าซี่
Stir Fried Venison with Blackbean Sauce
เนื้อกวางผัดพริกไทยดำ เนื้อกวางผัดพริกไทยดำ
Stir Fried Venision Meat with Black Pepper
เนื้อกวางผัดซาลารี่ เนื้อกวางผัดซาลารี่
Stir Fried Venision with Celery
เนื้อกวางผัดฉ่า เนื้อกวางผัดฉ่า
Stir Fried Venison in Spicy Sauce
เนื้อกวางผัดใบกะเพรา เนื้อกวางผัดใบกะเพรา
Stir Fried Venison with Basil Leaves

เมนูอาหารเจ ให้บริการตลอดทั้งปี